เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. เจ้าคณะตำบลไชยมงคล ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลไชยมงคล


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 พระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. เจ้าคณะตำบลไชยมงคล ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลไชยมงคล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04