เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอขอบพระคุณโครงการมายเกรชที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลไชยมงคล


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอขอบพระคุณโครงการมายเกรชที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลตำบลไชยมงคล จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล โดยมีนายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา รองนายกเทศมนตรี นางประนอม บรรจงปรุ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายมงคล ทิพย์พันดุง กำนันตำบลไชยมงคล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล

2024-07-13
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04