เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอขอบคุณ ฮุก 31 จุดไชยมงคล ที่ได้มอบข้าวสาร จำนวน 215 กิโลกรัม


วันที่ 7 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอขอบคุณ ฮุก 31 จุดไชยมงคล ที่ได้มอบข้าวสาร จำนวน 215 กิโลกรัม เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14