เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


มอบถุงน้ำใจให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลไชยมงคล ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล


วันที่ 9 กันยายน 2564 พ.ต.ท.วิจารณ์ วิจิตรจริยา รองนายกเทศมนตรี นายวิโรจ งีเกาะ รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย นาคใหม่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางประนอม บรรจงปรุ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายทวี ปรุ๋ยกระโทก ประธานสภา นายสันติ โพธิ์วัด รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงน้ำใจให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลไชยมงคล ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

ม.1 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโกรกตะคร้อ เวลา 09.00 น.

ม.3 บ้านหนองพลวงใหญ่เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านหนองพลวงใหญ่

ม.2 บ้านบุตาล เวลา 10.00 น

ม.4 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองปลิง เวลา 10.30 น.

ม.5 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองไทร เวลา 11.00 น.

ม.6 ณ บริเวณตลาดกองพลพัฒนาที่ 2 เวลา 11.30 น.

 

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14