เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนนท์ คอนสตรัคชั่น ที่ได้มอบสิ่งของอุปโภค -บริโภค ให้กับเทศบาลตำบลไชยมงคล


วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลไชยมงคลขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนนท์ คอนสตรัคชั่น ที่ได้มอบสิ่งของอุปโภค -บริโภค ให้กับเทศบาลตำบลไชยมงคล เพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลไชยมงคล

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14