เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย บริเวณหมู่บ้านสุขมงคล บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1


วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี นายจักรภพ เดชสุขพงษ์ รองปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลไชยมงคล ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย บริเวณหมู่บ้านสุขมงคล บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14