เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน


เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณข้างตลาดสวนสัตว์พูลอนันต์ , บ้านไชยมงคล , บ้านโกรกตะคร้อ , บ้านหนองพลวงใหญ่ ถึงบ้านบุตาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 17.00 น.

2024-04-09
2024-04-09
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01