เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เทศบาลตำบลไชยมงคล ปีงบประมาณ 2565


ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (วันงดสูบบุหรี่โลก) ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เทศบาลตำบลไชยมงคล ปีงบประมาณ 2565 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเด็กและเยาวชนตระหนักสนใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่

2024-02-20
     No Gift
2024-02-12
2024-02-07
2024-02-02
2024-01-30
2024-01-29
2024-01-19
2023-10-20
2023-09-06
2023-08-21