เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เทศบาลตำบลไชยมงคล ปีงบประมาณ 2565


ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (วันงดสูบบุหรี่โลก) ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เทศบาลตำบลไชยมงคล ปีงบประมาณ 2565 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเด็กและเยาวชนตระหนักสนใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่

2022-09-16
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-05
2022-06-26
2022-06-14
2022-06-06
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-24