เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (วันงดสูบบุหรี่โลก) ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เทศบาลตำบลไชยมงคล


ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (วันงดสูบบุหรี่โลก) ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เทศบาลตำบลไชยมงคล ปีงบประมาณ 2565เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเด็กและเยาวชนตระหนักสนใจและมีส่วนร่วมในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่

2023-03-23
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-14
2023-02-09
2023-02-02
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01