เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
 


ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้โฟมในตลาดสดพูนอนันต์เพื่อโลกของเราจะได้ไม่ร้อน และรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดพูนอนันต์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกสวนสัตว์นครราชสีมา+เทศบาลตำบลไชยมงคล+รพ.สต.ไชยมงคล+ตลาดสดพูนอนันต์+สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในตลาดสดพูนอนันต์เพื่อโลกของเราจะได้ไม่ร้อน 
และวันที่5มิถุนายน2565 ร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดพูนอนันต์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

2022-09-16
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-05
2022-06-26
2022-06-14
2022-06-06
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-24