เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้โฟมในตลาดสดพูนอนันต์เพื่อโลกของเราจะได้ไม่ร้อน และรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดพูนอนันต์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกสวนสัตว์นครราชสีมา+เทศบาลตำบลไชยมงคล+รพ.สต.ไชยมงคล+ตลาดสดพูนอนันต์+สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในตลาดสดพูนอนันต์เพื่อโลกของเราจะได้ไม่ร้อน 
และวันที่5มิถุนายน2565 ร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดพูนอนันต์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

2024-04-09
2024-04-09
2024-04-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-04-01
2024-04-01