เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
 


ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้โฟมในตลาดสดพูนอนันต์เพื่อโลกของเราจะได้ไม่ร้อน และรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดพูนอนันต์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลกสวนสัตว์นครราชสีมา+เทศบาลตำบลไชยมงคล+รพ.สต.ไชยมงคล+ตลาดสดพูนอนันต์+สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเลิกใช้โฟมในตลาดสดพูนอนันต์เพื่อโลกของเราจะได้ไม่ร้อน 
และวันที่5มิถุนายน2565 ร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดพูนอนันต์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

2023-03-23
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-14
2023-02-09
2023-02-02
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01