เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
 


สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยมงคล และผู้ที่สนใจ 


วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล  สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไชยมงคล และผู้ที่สนใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอายุ40ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิง กลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี เคยดื่มเหล้าหรือดื่มประจำ หรือเคยเสพยาเสพติด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

2022-09-16
2022-08-08
2022-08-05
2022-08-05
2022-06-26
2022-06-14
2022-06-06
2022-05-31
2022-05-26
2022-05-24