เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดาวน์โหลดได้ตาม qr-code ที่แนบมาพร้อมนี้


เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดาวน์โหลดได้ตาม qr-code ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่ป้ายประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล อีกทางหนึ่ง

2023-05-11
2023-05-08
2023-05-05
2023-05-04
2023-05-02
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-27
2023-04-26
2023-04-18