เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
 


นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยมงคล เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Korat Hall 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

2023-03-23
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-27
2023-02-14
2023-02-09
2023-02-02
2023-02-01
2023-02-01
2023-02-01