เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร


เทศบาลตำบลไชยมงคล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยมีพระครูศรีปริยัตยารักษ์, ดร. เจ้าคณะตำบลไชยมงคล เป็นพระวิทยากร

2023-09-06
2023-08-21
2023-08-15
2023-07-27
2023-07-24
2023-07-19
2023-07-18
2023-07-17
2023-07-17
2023-07-17