เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2566วันที่ 17 ก.ค. 2566 นายสมชาย นาคใหม่ รองนายกเทศบาลตำบลไชยมงคล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไชยมงคล และอสม.หมู่1ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป มอบให้แก่ผู้งสูงอายุ เด็ก และผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะไม่ได้ หมู่ 1 จำนวน 11ราย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยมงคล เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14