เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2566


วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลไชยมงคล และ อสม.หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4ได้นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป มอบให้แก่ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ สำหรับหมู่ที่ 2 จำนวน 5 ราย และหมู่ที่ 4 จำนวน 8 ราย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยมงคล เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14