เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนเข้าถึงบริการ


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลไชยมงคล ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนเข้าถึงบริการ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14