เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น "SEX ปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควร"


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไชยมงคล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยมงคล ดำเนินโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น "SEX ปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยอันควร" ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14