เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมนักเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 4


วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลไชยมงคลดำเนินกิจกรรมนักเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 4 เนื้อหาในการเรียนได้แก่ การทำน้ำมันเหลืองจากสมุนไพร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไชยมงคล

2024-06-11
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-14