เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]8
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2566 ]8
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2565 ]55
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลไชยมงคล จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2556 [ 29 ม.ค. 2564 ]122
5 ระเบียบเทศบาลตำบลไชยมงคล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลไชยมงคล พ.ศ.2556 [ 29 ม.ค. 2564 ]49
6 ระเบียบเทศบาลตำบลไชยมงคล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยมงคล พ.ศ.2556 [ 29 ม.ค. 2564 ]52