เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2566 ]21
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2565 ]16
3 ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]73
4 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชากาตรวจสอบภายใน [ 5 เม.ย. 2564 ]74
5 การสรรหาพนักงานจ้างแทนตำแหน่งว่าง [ 2 เม.ย. 2564 ]72
6 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 5 มี.ค. 2564 ]75
7 หลักสูตร นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 30 [ 29 ม.ค. 2564 ]78
8 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 30 [ 29 ม.ค. 2564 ]75