เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ต.ค. 2566 ]4
2 รายงานผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]41
3 รายงานการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]97
4 รายงานการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]95
5 รายงานการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานช่าง งานก่อสร้าง และการบริหารเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564” [ 12 มี.ค. 2564 ]94
6 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]92
7 สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]95
8 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ 30 [ 29 ม.ค. 2564 ]98