เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

การเปิดให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน

ในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล