เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลไชยมงคล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล และ QR-code แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
 
รายละเอียดราคาประเมิน
ป้ายประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล