เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1) นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

2) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

3) นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานครูเทศบาล สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1) ครู (อันดับ คศ.1) จำนวน 1 อัตรา    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล