เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

 

เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี 2566 เข้าตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 (ประชาชนผู้มารับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    เอกสารประกอบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไชยมงคล ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล