เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/รวมบ่อพัก ฝาบ่อพัก ฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/รวมบ่อพัก ฝาบ่อพัก ฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/รวมบ่อพัก ฝาบ่อพัก ฯลฯ บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล