เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเลี่ยม บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเหลี่ยม บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหกเลี่ยม บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล