เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง     เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล