เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล