เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561

    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล