เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

    เอกสารประกอบ

ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล