เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล