เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
บันทึกประชุมสภาฯ ประจำปี


บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล    เอกสารประกอบ

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล