เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


คำสั่งมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล