เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล