เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล