เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
เทศบัญญัติ


เทศบัญญัติว่าด้วยการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติว่าด้วยการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2556

    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติว่าด้วยการลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล