เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล