เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล