เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล