เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลไชยมงคลขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถดาวน์โหลดได้ตาม qr-code ที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล