เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปาด้วยระบบคิวอาร์โค้ด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การใช้ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปาด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล