เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ไชยมงคล