เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 31 ส.ค. 2564 ]124
2 แผ่นพับคู่มือการให้บริการประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 5 ก.พ. 2564 ]115
3 เอกสารประกอบการสมัครเรียน [ 5 ก.พ. 2564 ]162
4 แบบคำร้องขอรับบริการเก็บขนขยะ [ 4 ก.พ. 2564 ]125
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ก.พ. 2564 ]132
6 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ [ 4 ก.พ. 2564 ]157
7 แผ่นพับคำแนะนำการยื่นคำร้องเหตุรำคาญ [ 4 ก.พ. 2564 ]118
8 รายการเอกสารประกอบในการขอใบอนุญาตต่างๆ [ 4 ก.พ. 2564 ]119
9 คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 ก.พ. 2564 ]124
10 คู่มือขออนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาล ตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 [ 3 ก.พ. 2564 ]118
11 คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑ [ 3 ก.พ. 2564 ]153
12 คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ [ 3 ก.พ. 2564 ]112
13 คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒ [ 3 ก.พ. 2564 ]146
14 คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ [ 3 ก.พ. 2564 ]149
15 คู่มือขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ตาม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2543 [ 3 ก.พ. 2564 ]123
16 คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ [ 3 ก.พ. 2564 ]113
17 คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ [ 3 ก.พ. 2564 ]156
18 คู่มือขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 [ 3 ก.พ. 2564 ]115
19 คู่มือแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 3 ก.พ. 2564 ]103
20 แผ่นพับการขอประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน [ 3 ก.พ. 2564 ]155
 
หน้า 1|2|3