เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน [ 3 เม.ย. 2566 ]42
2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]101
3 รายงานผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]93
4 แจ้งเวียนประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ม.ค. 2564 ]95