เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
บันทึกประชุมสภาฯ ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]76
2 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]74
3 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]73
4 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]75
5 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]75
6 บันทึกการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]78
7 บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]73
8 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]118
9 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]76
10 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]80
11 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]71
12 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]102
13 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]120
14 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยมงคล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]105
15 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]79
16 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]77
17 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]72
18 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]74
19 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]83
20 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]78