เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร ปี 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]10
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ต.ค. 2566 ]10
3 แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 18 ต.ค. 2566 ]7
4 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 18 ต.ค. 2566 ]8
5 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม แก่บุคลากร ปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]6
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 ต.ค. 2565 ]8
7 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม(Do’s & Don’ts) [ 31 ต.ค. 2565 ]8
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 25 มี.ค. 2565 ]136
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 25 มี.ค. 2565 ]128
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 21 มี.ค. 2565 ]118
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 มี.ค. 2565 ]123
12 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 29 ม.ค. 2564 ]121
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 30 ม.ค. 2563 ]111
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยมงคล [ 30 ม.ค. 2563 ]122
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 30 ม.ค. 2563 ]109
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 30 ม.ค. 2563 ]157
17 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ม.ค. 2563 ]119
18 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 30 ม.ค. 2563 ]115
19 คำสั่งมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล [ 29 ม.ค. 2563 ]122