เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]8
2 ประกาศเทศบาลตำบลไชยมงคล เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]5
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 26 เม.ย. 2565 ]139
4 รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]128
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]119
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 [ 29 ม.ค. 2564 ]117
7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 14 ก.ค. 2563 ]122
8 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]118
9 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค 61 - 31 มี.ค62) [ 2 เม.ย. 2562 ]163
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]123
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]127
12 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]120
13 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]121