เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.chaimongkon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 288 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (คุ้มหนองผักบุ้ง - โ่กรกตะคร้อ) ซอย 6 [ 8 พ.ย. 2562 ]99
142 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล. บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 (ถนนสายกลางหมู่บ้าน) [ 8 พ.ย. 2562 ]135
143 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนน คสล. บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 (ถนนเลียบสระน้ำสาธารณะ - เชื่อม ซอย 3) [ 8 พ.ย. 2562 ]171
144 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 10) [ 8 พ.ย. 2562 ]147
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]96
146 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]88
147 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) [ 29 ต.ค. 2562 ]126
148 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]91
149 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]90
150 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]94
151 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 27 ส.ค. 2562 ]88
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านหนองพลวงใหญ่ (ซอย 10) ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านบุตาล ตำบลไชยมงคล [ 21 ส.ค. 2562 ]160
153 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]96
154 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562) [ 26 ก.ค. 2562 ]89
155 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]83
156 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]86
157 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]94
158 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]93
159 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล ซอย 8 หมู่ที่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]463
160 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุตาล ซอย 8 หมู่ที่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]136
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15